Barrique Wine

Ägare: Petras HB, Göteborg

Färg: brun

Hingst

Född: 05/04 2022

e. Googoo Gaagaa

u. Yquem Wine

ue. Prince Gede

Barrique Wine

Färg: brun
Hingst
Född: 05/04 2022
e. Googoo Gaagaa
u. Yquem Wine
ue. Prince Gede