En positiv kick!?

Från och med 2018 inleder vi ett samarbete med den framgångsrika mentalcoachen Stig Wiklund. Stig har haft flera framgångar inom sportvärlden och samarbetat med en rad stora travtränare. Syftet med vårt samarbete är att utveckla teamet och mig själv genom att lära oss att tänka på ett annorlunda vis. Genom mina möten med Stig genom åren har jag fått andra infallsvinklar och sett nya möjligheter i stället för dom återkommande utmaningarna och svårigheterna. Under året ska teamet träffa och genomföra vissa aktiviteter. Läs mer om Stig på hans hemsida www.positivakicken.se