Elliot Cloud

Ägare: Törnqvist Maria, m fl

Färg: ljusbrun

Valack

Född: 28/05 2018

e. From Above

u. Storm Cloud

ue. Jocose

Elliot Cloud

Elliot Cloud

Färg: ljusbrun
Valack
Född: 28/05 2018
e. From Above
u. Storm Cloud
ue. Jocose